مدارس سلام

« دبیرستان (متوسطه دوم) دخترانه سلام سبز »

« راهنمایی (متوسطه اول) دخترانه سلام سبز »

« پیش‌دبستان و دبستان دخترانه سلام سبز »

::. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجموعه مدارس سلام به آدرس salamsch.com مراجعه نمایید. .::